Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

會員優惠及權益說明

在有限門市空間中無法完成的夢想,我們在虛擬世界裡實現

網路會員權益

好禮三重送:

  • 生日禮
  • 新會員首購禮
  • 配鏡享套餐禮

滿額免運費:

  • 訂單滿額5000元免運費
    (不包含台灣本島以外訂單)

會員折扣禮遇:

  • 黃金會員:消費滿10000元後升級,升級後享網路優惠價再98折
  • 白金會員:消費滿30000元後升級,升級後享網路優惠價再96折
  • 鑽石會員:消費滿50000元後升級,升級後享網路優惠價再9折